Make your own free website on Tripod.com
黃 大 仙 廟 求 簽 請 進


Ask : 

> mount~ > 乜.... >你唔係女仔黎架咩~...你想八乜先?? >係喎~個網係唔係你整架~點解你會整個咁既網既? >?你好鐘意拜神架 >我新年個陣都諗住去黃大仙拜下神求下簽架, >點知後尾都係冇去到 >...其實呢~~~~黃大?P靈唔靈架姐?? >不過你支簽又好似幾岩咁喎~=+.+=~ Answer :
答左你先啦, 我唔拜神架, 神神佛佛我都唔信, 拜神對我的唯一好處, 就係食燒肉! 呵,諗起都想食! 點解會整呢個網頁呢? um...唔答你住, 不過,真係好多人來求過簽 之後都話好準, 我都唔知真定假, (哈哈,好好笑,邊有解簽佬 話自己唔知靈唔靈?我咪係囉!哈哈) 其實邊個揀支簽(同一枝簽!) 都係一樣答案, 準唔準只在佢地揀得合唔合! 又或者冥冥中自有主宰卦?
回黃大仙主頁